DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

ZPRACOVÁNÍ MEZD

NABÍDKA ŠKOLENÍ

AKTUALITY PRO VÁS

Portál Finanční správy - e-tržby

https://www.etrzby.cz/cs/zakladni-kroky-a-zpusoby-evidence

 

odkaz pro aktuální informace:

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-a-sdeleni/sazby-dane/2020

 

Strana 1 z 12