Zpracování mezd

V oblasti mzdové agendy zajišťujeme pro naše klienty služby v tomto rozsahu:

  • Zpracování mezd
  • Personální a mzdové poradenství
  • Vedení mzdové agendy
  • Roční zúčtování daní
  • Zastupování klientů při jednáních a kontrolách na České správě sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťovnách

Bezplatné informace poskytne stálým klientům paní Kavalírová na tel. čísle 602 432 827 . V ostatních případech je možné dohodnout si individuální schůzku.