Aktuality

Sazby cestovních náhrad pro rok 2017

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo vyhlášku č. X/2016 Sb., kterou se mění sazby cestovních náhrad s účinností od 1.1.2017. Aktuální sazby za používání silničních... celý text

Pracovní nabídka: Účetní pro podvojné účetnictví

V rámci rozvoje firmy hledáme účetní pro podvojné účetnictví s praxí.Nástup možný ihned.V případě zájmu zašlete Váš životopis na e-mail: jana.bartova@dececonsult.cz... celý text

Zahraniční stravné pro rok 2017

Ministerstvo financí vydalo vyhlášku č. 366/2016 Sb., výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017. Aktuální sazby zahraničního stravného... celý text

Stanovení daně paušální částkou

Stanovení daně paušální částkou - Pokyn GFŘ D-30: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Pokyn_GFR_D-30.pdf ... celý text

Zahraniční stravné pro rok 2016

Ministerstvo financí vydalo vyhlášku č. 309/2015 Sb., výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016. Aktuální sazby zahraničního stravného najdete na adrese: http://www.mf... celý text

Elektronická evidence tržeb

Finanční správa spustila na internetu stránky k elektronické evidenci tržeb http://www.e-trzby.cz/cs/tiskove-zpravy_financni-sprava-spustila-na-internetu-stranky-k-elektronicke-e-videnci-trzeb... celý text

Oznámení o osvobozených příjmech

Nová povinnost pro fyzické osoby, více odkaz: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-prijmu/fyzicke-osoby-poplatnik/oznameni-o-osvobozenych-prijmech... celý text

Zahraniční stravné pro rok 2015

Ministerstvo financí vydalo vyhlášku č. 242/2014 Sb., Výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015. Aktuální sazby zahraničního stravného najdete na adrese: http://www.mf... celý text

Stanovení jednotných kurzů 2015

Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2015 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění POKYN D - 25 http://www.financnisprava.cz/assets/cs/pri... celý text

Stanovení jednotných kurzů 2014

Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2014 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění POKYN D - 20 http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy... celý text

Sazby cestovních náhrad pro rok 2016

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo vyhlášku č. 385/2015 Sb., kterou se mění sazby cestovních náhrad s účinností od 1.1.2016. Aktuální sazby za používání silničníc... celý text

Informace k podávání Kontrolního hlášení

Finanční správa vydala dne 4.12.2015 doplněnou informaci k podání Kontrolního hlášení: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/2015_Informace-k-vyplneni-kont... celý text

UPOZORNĚNÍ - podání "e-tiskopis"

Upozorňujeme, že v souvislosti s platným ustanovením daňového řádu, které upravuje  povinné elektronické podávání tak, že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpř... celý text

Daň z nemovitých věcí - SIPO

Od roku 2016 již lze uhradit daň z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO: http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/pro-media/tiskove-zpravy/2015/Dane-snadne-SIPO-6823... celý text

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Bližší informace: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/... celý text

E-tržby (EET)

Informace k systému elektronických tržeb naleznete: http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/eet... celý text

Režim přenesení 2015 a 2016

Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016 najdete: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informa... celý text

Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení

GFŘ vydalo Informaci k aplikaci přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Informace-k-aplikaci-rezimu-pr... celý text

Povinné elektronické podání

GFŘ po přechodnou dobu (do 31.12.2015) umožní subjektům, na které se od 1.1.2015 vztahuje povinnost elektronického, podání vybraných podání na FÚ využít EPO - bez podpisu/podpis doplnit... celý text

Informace GFŘ k uplatnění sazeb DPH od 1.1.2015

Informace GFŘ k uplatnění sazeb DPH od 1.1.2015 naleznete: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Informace-GFR-k-uplatneni-sazeb-DPH-od-1-1-2015.pdf... celý text

Elektronická forma podání - povinnost

Pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce zřízenu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, má od 1.1.2015 povinnost podávat veškerá... celý text

Sazby cestovních náhrad pro rok 2015

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo vyhlášku č. 328/2014 Sb., kterou se mění sazby cestovních náhrad s účinností od 1.1.2015. Aktuální sazby za používání silničníc... celý text

Interpretace NÚR - opravy chyb

Upozorňujeme na nové Interpretace Národní účetní rady I-29 Opravy chyb, změny v účetních odhadech a změny v účetních metodách: http://www.nur.cz/media/I-29.pdf... celý text

Interpretace NÚR - mezitímní účetní výkaznictví

Upozorňujeme na novou Interpretaci Národní účetní rady I-31 Mezitímní účetní výkaznictví: http://www.nur.cz/media/I-31.pdf... celý text

Interpretace NÚR - srovnatelnost informací

Upozorňujeme na novou Interpretaci Národní účetní rady I-30 Srovnatelnost informací za běžné a minulé účetní období v individuální účetní závěrce podnikatelů: http://www.nur.cz... celý text

Vykazování 2 snížené sazby DPH

K vykazování druhé snížené sazby DPH ve formulářích daňového přiznání finanční správa uvádí: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/novinky/2014/vykazovani-druhe-snizene-s... celý text

Uzavření daňových pokladen

Posledním dnem pro přijetí hotovosti v daňových pokladnách FÚ v roce 2014 bude středa 17.12.2014. Opět budou otevřeny v pondělí 5.1.2015. Úhrady lze jinak realizovat bezhotovostně převo... celý text

e-podání OSSZ

Povinnost E-podání tiskopisů na OSSZ za zaměstnance bylo odloženo !!!! Povinně od 1.1.2015. Novelou zákona byla tato povinnost od 1.1.2015 zrušena!!!... celý text

Sleva - starobní důchodci

Na základě nálezu Ústavního soudu byla přiznána starobním důchodcům, a to i zpětně, sleva na poplatníka pro daňové subjekty. Jak postupovat, viz Sdělení FS ČR: http://www.financnis... celý text

Informace plátcům DPFO ZČ k formulářům FÚ

Finanční správa vydala UPOZORNĚNÍ pro plátce DPFO ze závislé činnosti na nové tiskopisy pro rok 2015: http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/upozorneni-mf-k-tiskopisum/upozorneni-... celý text

Zahraniční stravné pro rok 2013

Ministerstvo financí vydalo vyhlášku č. 392/2012 Sb., Výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013. Aktuální sazby zahraničního stravného najdete na adrese: http://www.m... celý text

Zahraniční stravné pro rok 2012

Ministerstvo financí vydalo vyhlášku č. 379/2011 Sb. - Výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2012. Aktuální sazby zahraničního stravného najdete na adrese: http://www.mf... celý text

změna stanov

Má již Vaše společnost změněné stanovy dle zákona o obchodních korporacích? pokud ne, je tak třeba učinit do 30.6.2014 www.zmenastanov.cz www.zmenaspolecenskesmlouvy.cz... celý text

Nerealizované kurzové rozdíly (metodika)

9.4.2014 - UPOZORNĚNÍ - vzhledem k novým výkladů  NEDOPORUČUJEME řídit se pro rok 2014 tímto Opatřením! Nadále účtujeme kurzové rozdíly pouze "výsledkově" (563, 663).  ----... celý text

ZMĚNA ADRESY !

Rádi bychom vás informovali, že od května 2014 nás již najdete v nových prostorách na adrese: DeCe CONSULT s.r.o. Fügnerova 359/14 405 02 Děčín 2 http://www.mapy.cz/#!d=addr_11422960_1&... celý text

Výkladové stanovisko č. 17

Seznamujeme vás: Výkladové stanovisko č. 17 - k právní povaze stroje nebo jiného upevněného zařízení http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/user_upload/PDF/Stanovisko-17-508_NOZ.pdf... celý text

POZOR na platby na FÚ

GFŘ upozorňuje, že letos skončí možnost zasílat úhrady daně i na stará čísla účtů! od 1.1.2015 budou tyto platby vraceny zpět. http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/plac... celý text

Sazby cestovních náhrad pro rok 2014

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo vyhlášku č. 435/2013 Sb., kterou se mění sazby cestovních náhrad s účinností od 1.1.2014. Aktuální sazby za používání silničních moto... celý text

Elektronické podání DPH

Stanovisko GFŘ k elektronickému podání: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Informace_k__povinnemu_elektronickemu_podavani_DPH.pdf ... celý text

DPH elektronicky

Novelou zákona o DPH č. 502/2012 Sb. (účinnost 1.1.2013) bude s účinností od 1. 1. 2014 povinnost podávat přiznání k dani z přidané hodnoty pouze v elektronické ... celý text

Informace GFŘ ke kurzům

Níže naleznete odkaz na informaci GFŘ k problematice nerealizovaných kurzových rozdílů: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Kurzove_rozdily_2013.pdf... celý text

Informace GFŘ - pozemky a DPH

níže naleznete informaci GFŘ k uplatňování DPH: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/Informace_k_par_56_od_roku_2014.pdf... celý text

Zákonné opatření senátu

Zákonným opatřením č. 340/2013 Sb. vstoupí od 1.1.2014 v platnost nový zákon o dani z nabytí nemovitých věcí, který nahradí dnes platný zákon č. 357/1992 sb., o dani dědické, dani d... celý text

Minimální mzda od 1.8.2013

Nařízením vlády č. 210/2013 Sb., byla od 1.8.2013 zvýšena minimální mzda z 8.000,- Kč na 8.500,- Kč (resp. minimální hodinová mzda z 48,10 Kč/hod na 50,60 Kč/hod.)... celý text

Ručení za DPH po novele

Změna ustanovení § 109 odst.1) písm.a) zákona o DPH je součástí zákonného opatření Senátu, které vyšlo ve Sbírce předpisů ČR pod číslem 344/2013. Účinnost je od 1. 12.... celý text

ČSSZ elektronicky

Česká správa sociálního zabezpečení informuje, že od 1.1.2014 bude povinná elektronická komunikace zaměstnavatelů s ČSSZ a bude se týkat podání předepsaných tiskopisů... celý text

Legislativní vývoj - daně

V současné době prochází legislativním procesem ČR rozsáhlé daňové změny související s rekodifikací (novou úpravou) soukromého práva (nový Občanský zákoník vyšel ve s... celý text

Informace GFŘ k ručení za DPH

z informace GFŘ ze dne 29.3.2013 citujeme: GFŘ sděluje k ručení podle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH, tj. v případě, kdy příjemce zdanitelného plnění ručí za nezapla... celý text

Sazby cestovních náhrad pro rok 2013

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo vyhlášku č. 472/2012 Sb., kterou se mění sazby cestovních náhrad s účinností od 1.1.2013. Aktuální sazby za používání silničních mot... celý text

Změna sazby DPH

Od 1. ledna 2013 došlo ke zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty: základní sazba z 20% na 21% a snížená sazba daně z 14% na 15%.... celý text

Jak správně zaplatit daň v roce 2013

Ke dni 1.1.2013 nabude účinnosti již platný zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě ČR Místo 199 finančních úřadů bude výběrem daní nově pověřeno 14 finančních úřadů umís... celý text

Školení 11.12.2012

Připravili jsme pro Vás školení na téma "DAŇOVÝ MIX - novely daňových zákonů". Podrobnosti viz nabídka školení.... celý text

Paušální výdaje na dopravu

Pro bližší informace uvádíme odkaz na informaci GFŘ platnou k 13.1.2012: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_10366.html?year=0... celý text

Přiznání k dani z příjmů za rok 2011

2.4.2012 je poslední den termínu pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob. Zpracovává-li a podává daňové přiznání poradce, podává se přiznání v term... celý text

Sazby cestovních náhrad pro rok 2012

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo vyhlášku č. 429/2011 Sb., kterou se mění sazby cestovních náhrad s účinností od 1.1.2012. Aktuální sazby za používání silničních mot... celý text

Výpis z evidence - revers charge

Jak lze podat Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH: 1) datovou zprávou prostřednictvím Daňového portálu české daňové správy; datová zpráva musí být opatřen... celý text

Novela Zákoníku práce

S účinností od 1.1.2012 nastanou změny v mnoha ustanoveních. především: zkušební doba, pracovní poměr na dobu určitou, dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli, odstupné, dohoda ... celý text

Novela zákona o daních z nemovitostí

Zpevněné plochy pozemků jako předmět daně z pozemků. viz Informace GFŘ k novele zákona 338/1992., o daních z nemovitostí http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_14391.h... celý text

Režim přenesení daňové povinnosti – stavební práce

Režim revers charge pro stavební práce od 1.1.2012 Režim přenesení daňové povinnosti § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů -&nbs... celý text

Omezení plateb v hotovosti

Od 1.7.2011 změna hranice omezení plateb v hotovosti. Nový limit činí 350.000,- Kč.... celý text

Změna sazby DPH z 10% na 14%

Od 1. ledna 2012 dojde ke zvýšení snížené sazby daně z 10 % na 14 %. Základní sazba daně ve výši 20 % zůstává zachována.... celý text

Školení 29.11.2011

Připravili jsme pro Vás školení na téma "Daňový mix" - novela DPH, daňový řád, daň z příjmů. Podrobnosti viz nabídka školení.... celý text

Výpis z evidence k režimu přenesení daňové povinno

Novela zákona o DPH s účinností k 1. 4. 2011 nově zavádí v § 92a režim přenesení daňové povinnosti pro dodání zlata, dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 (např. odpady, šrot,... celý text

Školení 1.4.2011

Připravili jsme pro Vás školení na téma Daň z přidané hodnoty - novela 2011. Podrobnosti viz nabídka školení.... celý text

Zahraniční stravné pro rok 2011

Ministerstvo financí vydalo vyhlášku č. 350/2010 Sb. - Výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2011. Aktuální sazby zahraničního stravného najdete na adrese: http://www.mf... celý text

Sazby cestovních náhrad pro rok 2011

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo vyhlášku č. 377/2010 Sb., kterou se mění sazby cestovních náhrad s účinností od 1.1.2011. Aktuální sazby za používání silničních mot... celý text

Sazby cestovních náhrad pro rok 2010

Ve Sbírce zákonů - částka 147 vyšla vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 462/2009, která stanoví sazby stravného, sazby základní náhrady za používání silničních m... celý text

Zahraniční stravné pro rok 2010

Ve Sbírce listin - částka č. 145 - vyšla vyháška č. 459/2009 Sb. která stanoví sazby zahraničního stravného pro rok 2010. Vyhlášku najdete na adrese www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakon... celý text

Povinnost zveřejnit výsledky hospodaření

Připomínáme, že firmy zapsané v obchodním rejstříku mají povinnost zveřejnit výsledky hospodaření ve Sbírce listin v obchodním rejstříku. Poslední zákonný termín je do konce ... celý text

Připravili jsme nová školení

Na podzim letošního roku jsme pro Vás připravili dvě školení, první se koná v listopadu na téma Novely zákonů v průběhu roku 2009 (daňové balíčky). Druhé školení bude v prosinci n... celý text

Novela zákona o dani z přidané hodnoty

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o DPH (sněmovní tisk č. 605), která mimo jiné umožňuje uplatnit nárok na odpočet DPH při pořízení osobního automobilu. Tento zákon nabýv... celý text

Zrušení povinnosti zálohovat daň z příjmů

Ministerstvo financí vydalo dne 23.2.2009 pod č.j. 43/20650/2009-431 rozhodnutí, kterým zrušuje povinnost zálohovat daně z příjmů podle § 38a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... celý text

Zřízení datových schránek

S účinností od 1.7.2009 začne zřizování datových schránek pro komunikaci s veřejnou správou. Právnické osoby budou mít datovou schránku povinně, v případě zájmu si je mohou zřídi... celý text

Průměrné ceny PHM pro podnikatele za r.2008

Ministerstvo financí vydalo pokyn č. D - 320, který stanoví průměrné ceny pohonných hmot v Kč/l včetně DPH uplatňované jejich rozhodujícími prodejci v České republice ve zdaňovacím ... celý text

Sazby cestovních náhrad pro rok 2009

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo vyhlášku č. 451/2008 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních mot... celý text

Zahraniční stravné pro rok 2009

Ministerstvo financí vydalo vyhlášku č. 417/2008 Sb., kterou stanoví základní sazby zahraničního stravného pro rok 2009. Základní sazby najdete na adrese http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mf... celý text

Novela zákona o chemických látkách

Poslanecká sněmovna přehlasovala prezidentské veto novely zákona o chemických látkách. Novela zákona vyšla ve Sbírce zákonů, částka 119, zákon č. 371/2008 Sb. Novela se dotýká všec... celý text

Novela zákona o DPH - školení

Zveme Vás na listopadové školení na téma "Novela zákona o DPH od 1.1.2009" a dále poskytneme základní informace k novele zákona o nemocenském pojištění. Více se dozvíte v sekci "Nabíd... celý text

Změna zákona o omezení plateb v hotovosti

Dne 19.8.2008 byl ve Sbírce zákonů, v částce č. 98 publikován zákon č. 303/2008 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve zněn... celý text

Platnost mincí nominální hodnoty 50 haléřů

Rozhodnutím ČNB končí platnost mincí nominální hodnoty 50 haléřů jako oběživa k 31. srpnu 2008. Česká daňová správa vydala Informaci k zaokrouhlení daně pro účely DPH v návaznost... celý text

Legalizace výnosů z trestné činnosti

Dne 1. září 2008 vstupuje v účinnost nový zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a zákon č. 254/2008 Sb., ... celý text

Novela zákona o dani silniční

Dne 4.7.2008 byl ve Sbírce zákonů, v částce 78 publikován zákon č. 246/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, s účinností ode dne vyhlášení, tj. 4.7.... celý text

Změny v obchodním zákoníku

Zákonem č. 344/2007 Sb. (částka 108) se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějšíc... celý text

Průměrné ceny PHM pro podnikatele v r.2007

Ministerstvo financí vydalo dne 10.1.2008 pokyn č. D-317 o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stano... celý text

Změna vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Ve Sbírce zákonů, částka 109 vyšla vyhláška č. 349, kterou se mění vyhláška č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve zn... celý text

Sazby cestovních náhrad pro rok 2008

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo vyhlášku č. 357/2007 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních mot... celý text

Sazby zahraničního stravného pro rok 2008

Ministerstvo financí stanovilo vyhláškou č. 338/2007 výši základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2008. Základní sazby najdete na adrese: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.x... celý text

Prezident podepsal novelu

Prezident Václav Klaus podepsal dne 5.10.2007 zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů mění 47 zákonů a upravuje 3 ekologické daně. Jaké zásad... celý text

Vyhláška o digitalizaci obchodního rejstříku

Dne 1.1.2007 nabyla účinnosti vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 562/2006 Sb., zveřejněná ve Sbírce zákonů, částka 182 (www.mvcr.cz/sbirka/2006/sb182-06.pdf). Podle této vyhláš... celý text

Vládní reforma veřejných financí

Poslanecká sněmovna schválila dne 21.8.2007 Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů (sněmovní tisk č. 222) včetně některých pozměňovacích návrhů, kterým se mění některé daňov... celý text

Změny v kategorizaci prací

Na základě změny právních předpisů a platnosti nové vyhlášky MZ ČR č.432/2003 Sb. upravujících kategorizace prací se vybrané profese z hlediska faktorů psychická zátěž zraková z... celý text

Osoby se zdravotním postižením

Jedná se o: osoby plně invalidní osoby částečně invalidní osoby zdravotně znevýhodněné. Platnost rozhodnutí o uznání osobou zdravotně znevýhodněnou končí 30.9.2007. Do této doby ... celý text

Průměrné ceny PHM pro podnikatele

Průměrné ceny pohonných hmot v Kč/l včetně DPH uplatňované jejich rozhodujícími prodejci v České republice ve zdaňovacím období roku 2006 u jednotlivých druhů činily: Benzin Speciá... celý text

Stanovisko MF k uplatňování DPH u mýtného

Uplatňování zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (DPH), ve znění pozdějších předpisů Podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších před... celý text

Pokyn D-300

Ministerstvo financí vydalo pokyn D-300 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokyn D... celý text

Průměrná cena pohonných hmot

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo vyhlášku č. 577/2006 Sb., kterou se pro určení výše náhrady za spotřebovanou pohonnou hmotu stanoví průměrná cena pohonných hmot.  V... celý text

Zahraniční stravné pro rok 2007

Ministerstvo financí stanovilo vyhláškou č. 549/2006 Sb. ze dne 8.12.2006 výši základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2007. Základní sazby najdete na www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfc... celý text

Zákon o nemocenském pojištění

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dne 12. 12. 2006 schválila návrh zákona ve znění pozměňovacích návrhů Senátu Parlamentu ČR. Hlavním z těchto pozměňovacích návrhů je odložení ... celý text

Minimální mzda od 1.1.2007

Od 1. 1. 2007 základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 8 000 Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu. Podrobnosti najdete na www.mpsv.cz/cs/3316.  ... celý text