Aktuality

Stanovení daně paušální částkou

Stanovení daně paušální částkou - Pokyn GFŘ D-30: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Pokyn_GFR_D-30.pdf

09. 12. 2016 12:50:55